Selamat Datang Ke Korporasi Kemajuan Perikanan Dan Nelayan Sabah (Ko-Nelayan)


Maklumat Awam

Ruangan ini menyediakan maklumat seperti aktiviti, hebahan dan pengumuman yang mempunyai kepentingan kepada masyarakat umum di Malaysia khususnya Negeri Sabah.

Selanjutnya

Warga Ko-Nelayan

Ruangan ini menyediakan maklumat yang berkaitan dengan warga kerja di Ko-Nelayan sahaja seperti pengumuman, hebahan dan perlaksanaan terkini

Selanjutnya

Produk Ko-Nelayan

Ruangan ini mempaparkan produk Ko-Nelayan yang terkini seperti Pengeluaran produk yang terkini, promosi jualan dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan Unit Pemasaran

Selanjutnya

Projek Terkini/Aktiviti Semasa


Peserta bimbingan Ko-Nelayan yang berjaya

Rempeyek Udang Kering & Ikan Bilis Rumpai Laut Usahawan Berjaya


Penerima Bantuan "Packaging" Produk daripada Ko-Nelayan Tahun 2016

Baca selanjutnya

Ikan Perap Tradisi & Pedas Usahawan Berjaya


Penerima Bantuan "Packaging" Produk daripada Ko-Nelayan Tahun 2016

Baca selanjutnya

Keropok Amplang Ikan Usahawan Berjaya


Penerima Bantuan "Packaging" Produk daripada Ko-Nelayan Tahun 2016

Baca selanjutnya

Program-Program Yang Di Tawarkan

Masyarakat nelayan di seluruh Negeri Sabah adalah terdiri daripada nelayan tradisi dan masih tertinggal daripada arus pembangunan, Justeru itu, KO-NELAYAN telah mewujudkan program-program bantuan untuk bertujuan membantu meningkatkan taraf hidup dan sosia-ekonomi golongan ini.

(SBN)

Skim Bantuan Nelayan

by Webmaster, 31/05/2019

Membekal alat-alat perikanan seperti enjin sangkut, Perahu, Pukat dan Tong Ais dalam bentuk kredit dengan kadar kos perkhidmatan yang rendah iaitu 4% setahun kepada nelayan tradisi.

Selanjutnya
(PIKP)

Pembangunan Industri Kecil Perikanan

by Webmaster, 31/05/2019

Membantu menyediakan pinjaman dengan kadar kos perkhidmatan yang rendah 4% kepada pesatuan nelayan, ahli dan mana-mana nelayan perseorangan, berkumpulan atau institusi yang berdaftar bagi tujuan penyediaan modal pusingan, pembelian peralatan pemprosesan dan pembinaan pusat pemprosesan hasil-hasil perikanan

Selanjutnya
(SBPA)

Skim Bantuan Pengusaha Akuakultur

by Webmaster, 31/05/2019

Skim Bantuan Pengusaha Akuakultur membantu meningkatkan pendapatan dan mempelbagaikan punca pendapatan nelayan tradisional dan pengusaha kecil akuakultur melalui pinjaman berbentuk modal pusingan dan peralatan yang disediakan dengan caj perkhidmatan (4%) yang rendah.

Selanjutnya