Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Peneraju Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam yang Kompeten, Inovatif dan Berintegriti

Daftar Maklumat Dokumen Pekeliling

2017
Pekeliling
Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan untuk memberi Bantuan Khas Kewangan (BKK) kepada pegawai perkhidmatan awam negeri dan pesara kerajaan.
PPNS Bil. 6/2017
JPAN:700-3/2 (50)
08-06-2017
Lain-lain
Digunapakai