Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Peneraju Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam yang Kompeten, Inovatif dan Berintegriti

Daftar Maklumat Dokumen Pekeliling

2017
Pekeliling
Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan untuk memaklumkan tentang tarikh pergerakan gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri bertaraf sementara selepas lulus peperiksaan-peperiksaan yang diwajibkan. Penjelasan ini tidak dinyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Negeri Bil. 22/2014 - Pergerakan Gaji Tahun Pegawai Perkhidmatan Awam Bertaraf Sementara.
PPNS Bil. 5/2017
JPAN:700-3/8/(29)
03-05-2017
Gaji
Digunapakai