Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Peneraju Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam yang Kompeten, Inovatif dan Berintegriti

Daftar Maklumat Dokumen Pekeliling

2017
Pekeliling
Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan kadar kelayakan kemudahan Cuti Rehat tahunan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Negeri selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2015 (Persekutuan).
PPNS Bil. 2/2017
JPAN: 700-2/10/(14)
21-03-2017
Cuti
Digunapakai