Pengumuman: Dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah sedang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan portal rasmi kami.
Anda mungkin mengalami sedikit kesulitan semasa melayari laman web ini. Segala kesulitan yang dialami amatlah dikesali.
Penyelenggaraan akan selesai dalam:
Toggle Bar

calendar 

 

   
   Objektif Bahagian
  Memastikan Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri menikmati sistem saraan  selaras dengan dasar-dasar Kerajaan.
   
  Piagam Pelanggan - Menyampaikan keputusan bagi:-
1.  Permohonan rawatan perubatan di Sabah Medical Centre dan luar negeri Sabah - 1 hari bekerja 
2. Permohonan pembelian alat otopedik dan ubat-ubatan - 7 hari bekerja
3. Permohonan persaraan atas pilihan sendiri - Mengemukakan perakuan kepada SKN untuk keputusan - 3 hari bekerja
4. Permohonan persaraan atas pilihan sendiri - Menyampaikan keputusan selepas fail diterima dari pejabat SKN - 3 hari bekerja
5. Permohonan pembayaran Gantian Cuti Rehat - 7 hari bekerja
6. Permohonan pelbagai elaun - 7 hari bekerja