Toggle Bar
Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan
Jabatan Perdana Menteri
Hari Inovasi JPAN 2015
Hotel Promenade
Majlis Jasa Mu Dikenang
Daerah Ranau
Majlis Jasa Mu Dikenang
Kota Kinabalu
Sukacita dimaklumkan keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Siri 2 Tahun 2015 yang telah diadakan pada 06 hingga 09 Oktober 2015, boleh diperolehi mulai 31 Desember 2015 secara online di http://exam.sabah.gov.my ..... Hari Inovasi JPAN 2015 telah diadakan pada 29 Oktober 2015. ..... Keputusan Permohonan Biasiswa Kerajaan Negeri Boleh Disemak melalui Laman Permohonan Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah. ..... Muat Turun Latihan Dalam Perkhidmatan.

Pengumuman

  1. Sila klik untuk Semakan Keputusan Calon Lepasan Graduan Ijazah dan Diploma yang berjaya untuk mengikuti Program SSL Tahun 2016.
  2. Takwim Peperiksaan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Siri I & II 2016.
  3. Takwim Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Tahun 2016.

Pemakluman Latihan Dalam Perkhidmatan 2016

Fokus Latihan dalam Perkhidmatan pada Tahun 2016 tertumpu kepada kursus-kursus pendek dalam negara yang dikenalpasti dalam bidang-bidang berikut :

  1. Pengukuhan Kepimpinan dan Perancangan Strategik
  2. Pembangunan Kepakaran Mengikut Bidang-Bidang Khusus
  3. Kemahiran Pengurusan
  4. Perkongsian / Peningkatan Pengetahuan

Pihak Kementerian/Jabatan/Pejabat Daerah boleh mencalonkan Pegawai-Pegawai Awam untuk menyertai kursus-kursus yang ditawarkan bersesuaian dengan Pelan Operasi Latihan Kementerian/Jabatan/Pejabat Daerah masing-masing.

Sila klik Latihan Dalam Perkhidmatan 2016 untuk maklumat lanjut dan tatacara permohonan/ pencalonan.


Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan


JPAN merupakan antara 10 organisasi awam dan satu-satunya organisasi dalam kategori Perkhidmatan Awam Negeri yang mendapat pengiktirafan dalam bidang keselamatan perlindungan dari 197 yang diaudit seluruh Malaysia tahun 2015. Asas penilaian ialah komitmen pengurusan, keselamatan fizikal, keselamatan dokumen dan keselamatan peribadi.

YBhg. Datuk Nordin Siman menerima Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan bagi Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri pada 04 Januari 2016 di Jabatan Perdana Menteri.

 

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2015

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2015 Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah.

Bengkel Pegawai-Pegawai Daerah

Bengkel Pegawai-Pegawai Daerah ini telah diadakan pada 22 September 2015 di TH Hotel.

Majlis Jasa Mu Dikenang

Majlis ini telah diadakan pada 18 Ogos 2015 di Hotel Perkasa Keningau, Daerah Keningau. 

Pelan Strategik

Pelan Integriti

Kalendar JPAN

loader

Portal Single Sign On

.