Visi & Misi

 

VISI

Untuk menjadikan sebuah Institusi latihan yang menerajui pembelajaran sepanjang hayat dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah.

MISI

Memenuhi keperluan latihan untuk menyediakan anggota perkhidmatan awam yang kompeten dan berdaya saing bagi merialisasikan agenda pembangunan kerajaan.

 

E-Pembelajaran Sektor Awam