Kampus Pembangunan Kepimpinan INSAN Keningau

Ketua Pejabat
PUAN HANISH SHAMSIAH TALIP
Telefon : 087-330326
Faks :
087-331642
PUAN ROSALIND AEGIDIUS
PUAN MARGARET GANTIU @ AYUNI
PUAN KWAN LAI WAH @ LAURAH
PUAN NOROZITA OTHMAN
ENCIK PATON OGOP
ENCIK QUINTIN BANTALA
ENCIK MAICEL JOHN
Telefon : 087-331645

 

E-Pembelajaran Sektor Awam