Bahagian Pembangunan Profesionalisme

Ketua Penolong Pengarah
PUAN MOENES JENDILI
Telefon : 088-315202

Pembantu Khas
PUAN ASSIAH HASSAN
Telefon : 088-315182

PUAN CLARICE ADRIAN
Telefon : 088-315210
PUAN ROSNEH GOLOI
Telefon : 088-315172

 

E-Pembelajaran Sektor Awam