Bahagian Inovasi Teknologi Maklumat

Ketua Penolong Pengarah
ENCIK JOHN FUNG
Telefon : 088-315198

Pembantu Khas
Kosong
Telefon : 088-315199

ENCIK BANIUS JAKUL
Telefon : 088-315154
ENCIK MAURUS GOLIONG
Telefon : 088-315183

 

E-Pembelajaran Sektor Awam