BORANG PERMOHONAN KURSUS/SEMINAR/BENGKEL

INSTITUT LATIHAN SEKTOR AWAM NEGERI
JABATAN KETUA MENTERI
TINGKAT 8, BLOK A, WISMA MUIS,
BEG BERKUNCI 97, 88999 KOTA KINA
BALU
FAKS: 088-268742

  A. BUTIRAN KURSUS
 
  Kursus dipohon:
  Tempat Kursus:       Tarikh diadakan
  PERNAH MENGIKUTI KURSUS DIPOHON SEBELUM INI?              
  B. BUTIRAN PEMOHON
  Nama :   Jantina
  NO. Kad Pengenalan Tarikh Lahir 
  Nama Kementerian/Jabatan Tempat Bertugas
  
  Alamat Kementerian/Jabatan Tempat Bertugas
  
  
  POSKOD          DAERAH
  NO. TELEFON
  Jawatan Hakiki       Tarikh Lantikan   GRED
  Jawatan Dipangku       Tarikh Lantikan   GRED
  Akademik Tertinggi
  Taraf Lantikan
  JENIS PERKHIDMATAN
 
  C. TUGAS UTAMA (SECARA RINGKAS)
  
  
  
  
  D. PENGAKUAN PEMOHON
  Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar.
  Tandatangan Pemohon:......................................Tarikh:

  E. PERAKUAN MAJIKAN

  Saya mengesahkan telah mencalonkan pegawai ini dan akan memastikan ia dapat 
  menghadiri kursus yang dipohon, sekiranya terpilih.
  Tandatangan Ketua Jabatan:.................................................. Tarikh:
  Nama   
  Jawatan     Cop Jabatan :
  Alamat Jabatan
 
 
  Poskod     Daerah 
  NO. Telefon
  NO. Faks    
  E-mel

 
PERHATIAN:

Kegagalan mengisi borang ini dengan lengkap dan tepat akan menyebabkan permohonan ditolak.

Borang ini perlu dicetak bagi tujuan kelulusan Ketua Jabatan anda. Sila hantar borang asal yang lengkap diisi ke institut ini dua minggu sebelum tarikh kursus diadakan. Jangan hantar borang kursus  melalui e-mel.

Bagi kursus ICT boleh memohon melalui laman web E-Kursus INSAN.