INSTITUT LATIHAN SEKTOR AWAM NEGERI
   JABATAN KETUA MENTERI
    TINGKAT 8, BLOK A, WISMA MUIS,
    BEG BERKUNCI 97, 88999 KOTA KINABALU
    FAKS: 088-268742

BORANG PERMOHONAN PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (TPM)

  A. BUTIRAN KURSUS
  Kursus dipohon:
  Tempat Kursus:        Tarikh diadakan 
  Sebab-sebab memohon: 
  B. BUTIRAN PEMOHON
  Nama :      Jantina
  NO. Kad Pengenalan Tarikh Lahir   
  Nama Kementerian/Jabatan Tempat Bertugas
  
  Alamat Kementerian/Jabatan Tempat Bertugas
  
  
  POSKOD          DAERAH
  NO. TELEFON
  Jawatan Hakiki       Tarikh Lantikan   GRED
  Jawatan Dipangku         Tarikh Lantikan   GRED
  Akademik Tertinggi
 TARAF LANTIKAN
*Sila sertakan surat lantikan jawatan disandang.
 Jika SEMENTARA. Adakah
Berjawatan atau Tidak Berjawatan Ya Tidak 
 Tempoh Lantikan berakhir 
 Jenis Perkhidmatan       
 Lulus INDUKSI KHUSUS  Ya   Tidak
 Lulus Semua Peperiksaan Perkhidmatan/ Jabatan yang di WAJIBKAN  Ya  Tidak
 Lulus Peperiksaan Am Kerajaan     Ya Tidak
 
  C. TUGAS UTAMA (SECARA RINGKAS)
  
  
  
  
  D. PENGAKUAN PEMOHON
  Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar.
 
Tandatangan Pemohon:......................................Tarikh:
  E. PERAKUAN MAJIKAN
 Saya mengesahkan telah mencalonkan pegawai ini dan akan memastikan ia dapat menghadiri kursus yang dipohon, 
 sekiranya terpilih.
  Tandatangan Ketua Jabatan:.................................................. Tarikh: 
  Nama   
  Jawatan  
  Cop Jabatan : 
 
  Alamat Jabatan
  Poskod      Daerah 
  NO. Telefon
  NO. Faks    
  E-mel
 

PERHATIAN:
Kegagalan mengisi borang ini dengan lengkap dan tepat akan menyebabkan permohonan ditolak.

Borang ini perlu dicetak bagi tujuan kelulusan Ketua Jabatan anda. Sila hantar borang asal yang lengkap diisi ke institut ini dengan seberapa segera untuk proses selanjutnya melalui kiriman Pejabat Pos atau penghantaran dengan tangan ke alamat berikut;

Pusat Pembangunan Pengurusan
Institut Latihan Sektor Awam Negeri (INSAN)
Tingkat 8, Blok A, Wisma MUIS
Beg Berkunci 97
88999 KOTA KINABALU.