Adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan INSAN?

Takwim Penjawat Awam

SENARAI PROGRAM BULAN JANUARI 2020

BIL NAMA PROGRAM TARIKH TEMPAT URUSETIA
1

Bengkel Pengurusan Tatatertib 

20 - 24 JANUARI 2019 Kampus Kepimpinan INSAN, Keningau
  EN. FARRAD UBYDALLAH SAADILAH
  Penyelaras Kursus
 
  PN. ROSELIND AEGIDIUS
  Setiausaha Kursus
2  Pengurusan Mesyuarat dan Penulisan Minit Mesyuarat sIRI 1/2020 28 - 31 JANUARI 2019 Bilik kuliah INSAN, Tkt 8, Blok A, Wisma MUIS Kota Kinabalu
  PN. ZITA MUNSEH 
  Penyelaras Kursus
3 Pembangunan Laman Web - CMS 28 - 30 JANUARI 2019 Makmal Komputer JPKN Lahad Datu
  EN. BANIUS JAKUL 
  Penyelaras Kursus

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBURHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Institut Latihan Sektor Awam Negeri (INSAN)

Tarikh diterbitkan: 20 Disember 2019

1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:
Bil Keterangan Aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender
1 Motokar Proton Perdana V6 Autimatic SAA7522Y 1 RM9,500.00 RM950.00

 

2. Aset boleh dilihat pada 16 Disember 2019 hingga 10 Januari 2020 di antara jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang di tempat letak kereta di bangunan In-Service Training Centre, Institut Latihan Sektor Awam Negeri Kota Kinabalu.

3. Tawaran Sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5.

4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari.
 
5. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklahmenggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. Sebutharga:INSAN(S) 300-01/1/12/000-(01/2019) dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:
 
 Institut Latihan Sektor Awam Negeri
 Tingkat 7, Blok B Wisma MUIS
 88999 Kota Kinabalu
 
6. Tarikh tutup sebutharga pada 2 Januari 2020 jam 12.00 tengahari. Sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.
 

 

SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA

1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.

2. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000.00 mengikut mana yang terendah. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang pos/draf bank atau cashier's order sahaja atas nama Bendahari Negeri Sabah. 

3. Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tiddak akan dipertimbangkan.

4. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis)

5. Jabatan ini tidak bertanggungjawabke atas aset yang telah dijual.

6. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantlea), mengangkut dansebagainya hendaklahditanggung oleh pembeli sendiri.

7. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebutharga tidak akan dikembalikan.

8. Pembeli yang berjaya hendaklahmengambilaset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang tekah dibuat  tidak akan dikembalikan.

 

___________________________________________________________________________________

 

IKLAN TENDER/SEBUTHARGA

Tarikh Diterbitkan : 19 Disember 2019

Kontraktor/Pembekal/Penyewa tempatan yang berdaftar dengan Pusat Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (POKUNSA) serta mempunyai lesen perniagaan yang masih sah yang didaftarkan di daerah-daerah di mana-mana kerja-kerja akan dilaksanakan adalah dipelawa untuk menyertai sebutharga bagi melaksanakan kerja-kerja kecil seperti berikut:-

 

Bil Sebutharga Tajuk Kerja Tajuk dan Tajuk Kecil Harga Borang Sebutharga (RM)
INSAN:100-0/6 KLT.2 Bekalan perkhidmatan Pengawal Keselamatan di Kampus Kepimpinan Keningau dan Kampus In Service Training Centre, Kota Kinabalu Institut Latihan Sektor Awam Negeri Bekalan dan Perkhidmatan 220302 Percuma

 

 Borang sebutharga boleh diperolehi di;

Pejabat Pengarah
Institut Latihan Sektor Awam Negeri (INSAN)Tingkat 7, Blok A, Wisma MUIS,

pada 19 Disember 2019 . Tarikh tutup pengambilan borang Sebutharga ialah pada 27 Disember 2019. 

Sila bawa dokumen-dokumen berikut ketika hendak mengambil Borang Sebutharga;

1. SIJIL PENDAFTARAN ASAL POKUNSA

2. LESEN PERNIAGAAN

3. SURAT TAULIAH dari pemilik  Syarikat sekiranya memghantar wakil untuk mengambil Borang Sebutharga.

 Borang Sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri, ditulis Nombor Sebutharga di sebelah kiri atas sampul surat dan dialamatkan kepada:

  PENGERUSI,
  LEMBAGA TAWARAN SEBUTHARGA,
  INSTITUT LATIHAN SEKTOR AWAM NEGERI
  TINGKAT 7 BLOK B, WISMA MUIS
  BEG BERKUNCI 97
  88999 KOTA KINABALU

Atau dimasukkan terus ke dalam Peti Tawaran yang terletak di pejabat INSTITUT LATIHAN SEKTOR AWAM NEGERI, TINGKAT 7, BLOK B, WISMA MUIS. Borang Sebutharga hendaklah sampai ke INSTITUT LATIHAN SEKTOR AWAM NEGERI TIDAK LEWAT DARIPADA JAM 10.00 PAGI PADA 27 Disember 2019.

Borang Sebutharga yang salah alamat atau lewat diterima tidak akan diberi pertimbangan.

 

 

 

Majlis perpisahan dengan pegawai INSAN yang berpindah ke jabatan lain.

Puan Nadia  Erthasha Mohd. Ramzan dan Puan Normah Bitong.

TAHNIAH DAN SELAMAT MAJU JAYA

 

 

 

 

 

Corporate High Impact Team Building

Institut Latihan Sektor Awam Negeri (INSAN)

Outdoor Development Centre (ODEC) UMS

 

Alamat Perhubungan

Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah (INSAN)
Tingkat  7 , Blok B, Wisma MUIS
Beg Berkunci No.97, 
88999 Kota Kinabalu, Sabah.

NO. TEL:   088 - 315 156
NO. FAKS: 088 - 268 742
webmaster@insan.sabah.gov.my

 

Lokasi INSAN

Pengurusan Tatatertib

Pautan Luar

 

Statistik Pelawat

Hari IniHari Ini36
kelmarinkelmarin129
Bulan iniBulan ini2570
Jumlah PelawatJumlah Pelawat22523

Laman web dikemaskini pada: 20/01/2020