Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

PEMBERITAHUAN: PEPERIKSAAN SECARA ONLINE (PPANS) SIRI 1 TAHUN 2020

Sukacita dimaklumkan LPKPANS akan melaksanakan peperiksaan secara "online" pada tarikh dan masa berikut :

KOD

PEPERIKSAAN

TARIKH

MASA

210301A

Peraturan Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam

Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor

07/04/2020

9.00 – 10.00 Pagi

210302A

210303A

210304A

 

 

 

 

241301A

Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post)  Dalam Gred 19

07/04/2020

9.00 - 10.00 Pagi

236304A

237302A

236303A

226301A

243301A

228301A

245301A

240301A

235301A

235303A

238301A

235306A

215301A

243302A

263302A

263303A

 

 

 

 

210301B

Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Pekeliling Perkhidmatan

08/04/2020

9:00 – 10:00 Pagi

210302B

Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Perhubungan Awam/Keterampilan Diri

210303B

 

 

 

 

210301C

Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC )

09/04/2020

9:00 – 10:00 Pagi

210302C

 210303D

210201D


Calon-calon boleh menduduki peperiksaan secara “online” di tempat kerja atau di mana-mana tempat yang mempunyai capaian internet / intranet. Walau bagaimanapun, Makmal Komputer JPKN di Pusat  Pentadbiran Negeri Sabah, Tingkat 6 ada disediakan. Sila maklumkan Bahagian Pengurusan Kompetensi jika calon ingin menggunakan makmal komputer JPKN kerana tempat adalah terhad.

Panduan untuk memasuki sistem peperiksaan boleh didapati di URL berikut :- https://jpan.sabah.gov.my/images/aplikasi/repositori/PANDUAN_PEPERIKSAAN...

Sila layari URL berikut untuk panduan subjek ISAC :- https://jpan.sabah.gov.my/images/aplikasi/repositori/PANDUAN_PEPERIKSAAN...

 

Sekian, terima kasih.
Urus Setia
Lembaga Penilaian Kompetensi Perkhidmatan Awam Negeri Sabah (LPKPANS)
Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah