Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

Pemberitahuan Peperiksaan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Siri I Tahun 2011 (09-12 Mei 2011)

Dimaklumkan bahawa masih terdapat ramai calon yang memohon untuk menduduki peperiksaan tersebut di atas yang mana permohonan mereka belum lagi disokong/diluluskan di peringkat Kementerian/Jabatan/Agensi masing-masing. Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama untuk mengambil tindakan selanjutnya dengan menyemak di URL http://exam.sabah.gov.my/. Tarikh akhir pegawai menyokong/meluluskan permohonan adalah pada 28 Februari 2011 (Isnin).