MAKLUMAT KEROSAKAN TELEFON PEJABAT PEMBANTU MENTERI PEMBANGUNAN SUMBER DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT