Makluman Kebolehfungsian Talian Telefon/Fax Pejabat Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, Cwgn Beaufort