Kerosakan Talian PABX di Jabatan Kerja Raya Tambunan

Dimaklumkan bahawa telepone PABX Jabatan Kerja Raya Tambunan iaitu 087-774123 mengalami kerosakan.

Nombor telefon yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:

087-774122    -    Pentadbiran
087-774618    -    Road Maintenance
087-774242    -    Jurutera Daerah

Sekian, terima kasih