Photo Gallery - May 2009

Kaamatan Launching

01/MAY/2009 : Kaamatan Launching

Kaamatan Launching Kaamatan Launching Kaamatan Launching Kaamatan Launching Kaamatan Launching


Opening of Eastern Plaza, Tawau

02/MAY/2009 : Opening of Eastern Plaza, Tawau

Opening of Eastern Plaza, Tawau Opening of Eastern Plaza, Tawau Opening of Eastern Plaza, Tawau Opening of Eastern Plaza, Tawau Opening of Eastern Plaza, Tawau
Opening of Eastern Plaza, Tawau Opening of Eastern Plaza, Tawau Opening of Eastern Plaza, Tawau Opening of Eastern Plaza, Tawau Opening of Eastern Plaza, Tawau
Opening of Eastern Plaza, Tawau Opening of Eastern Plaza, Tawau Opening of Eastern Plaza, Tawau


Sekolah Islamiah Tawau

02/MAY/2009 : Sekolah Islamiah Tawau

Sekolah Islamiah Tawau Sekolah Islamiah Tawau Sekolah Islamiah Tawau Sekolah Islamiah Tawau Sekolah Islamiah Tawau
Sekolah Islamiah Tawau Sekolah Islamiah Tawau


Opening of Semporna District Council building

02/MAY/2009 : Opening of Semporna District Council building

Opening of Semporna District Council building Opening of Semporna District Council building Opening of Semporna District Council building Opening of Semporna District Council building Opening of Semporna District Council building
Opening of Semporna District Council building Opening of Semporna District Council building Opening of Semporna District Council building


Walkabout Takada Weekly Market, Tawau

03/MAY/2009 : Walkabout Takada Weekly Market, Tawau

Walkabout Takada Weekly Market, Tawau Walkabout Takada Weekly Market, Tawau Walkabout Takada Weekly Market, Tawau Walkabout Takada Weekly Market, Tawau Walkabout Takada Weekly Market, Tawau
Walkabout Takada Weekly Market, Tawau Walkabout Takada Weekly Market, Tawau Walkabout Takada Weekly Market, Tawau


Sabah Fest Launching

03/MAY/2009 : Sabah Fest Launching

Sabah Fest Launching Sabah Fest Launching Sabah Fest Launching Sabah Fest Launching Sabah Fest Launching
Sabah Fest Launching Sabah Fest Launching Sabah Fest Launching Sabah Fest Launching Sabah Fest Launching


Mystical Sabah

04/MAY/2009 : Mystical Sabah

Mystical Sabah Mystical Sabah Mystical Sabah Mystical Sabah Mystical Sabah
Mystical Sabah Mystical Sabah


PM Najib Walkabout KK Central Market

05/MAY/2009 : PM Najib Walkabout KK Central Market

PM Najib Walkabout KK Central Market PM Najib Walkabout KK Central Market PM Najib Walkabout KK Central Market PM Najib Walkabout KK Central Market PM Najib Walkabout KK Central Market
PM Najib Walkabout KK Central Market PM Najib Walkabout KK Central Market PM Najib Walkabout KK Central Market PM Najib Walkabout KK Central Market


PM Najib - Meet the People

05/MAY/2009 : PM Najib - Meet the People

PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People
PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People
PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People PM Najib - Meet the People
PM Najib - Meet the People


Pak Lah Jasamu Dikenang

06/MAY/2009 : Pak Lah Jasamu Dikenang

Pak Lah Jasamu Dikenang Pak Lah Jasamu Dikenang Pak Lah Jasamu Dikenang


Inner Wheel Convention Opening

07/MAY/2009 : Inner Wheel Convention Opening

Inner Wheel Convention Opening Inner Wheel Convention Opening Inner Wheel Convention Opening Inner Wheel Convention Opening Inner Wheel Convention Opening
Inner Wheel Convention Opening Inner Wheel Convention Opening Inner Wheel Convention Opening


PM Najib Sabah Fest

14/MAY/2009 : PM Najib Sabah Fest

PM Najib Sabah Fest PM Najib Sabah Fest PM Najib Sabah Fest PM Najib Sabah Fest PM Najib Sabah Fest


Lawatan Sabah Credit

15/MAY/2009 : Lawatan Sabah Credit

Lawatan Sabah Credit Lawatan Sabah Credit Lawatan Sabah Credit Lawatan Sabah Credit Lawatan Sabah Credit
Lawatan Sabah Credit


Pesta Bengkoka

16/MAY/2009 : Pesta Bengkoka

Pesta Bengkoka Pesta Bengkoka Pesta Bengkoka Pesta Bengkoka Pesta Bengkoka
Pesta Bengkoka Pesta Bengkoka Pesta Bengkoka Pesta Bengkoka


Lawatan Education Hub

17/MAY/2009 : Lawatan Education Hub

Lawatan Education Hub Lawatan Education Hub Lawatan Education Hub Lawatan Education Hub Lawatan Education Hub
Lawatan Education Hub Lawatan Education Hub


Angkat Sumpah Pem Menteri

21/MAY/2009 : Angkat Sumpah Pem Menteri

Angkat Sumpah Pem Menteri Angkat Sumpah Pem Menteri Angkat Sumpah Pem Menteri Angkat Sumpah Pem Menteri Angkat Sumpah Pem Menteri
Angkat Sumpah Pem Menteri Angkat Sumpah Pem Menteri Angkat Sumpah Pem Menteri


UPKO Kaamatan Ranau

23/MAY/2009 : UPKO Kaamatan Ranau

UPKO Kaamatan Ranau UPKO Kaamatan Ranau UPKO Kaamatan Ranau UPKO Kaamatan Ranau UPKO Kaamatan Ranau
UPKO Kaamatan Ranau UPKO Kaamatan Ranau UPKO Kaamatan Ranau UPKO Kaamatan Ranau


Pameran Sukan Tradisi Kaamatan

30/MAY/2009 : Pameran Sukan Tradisi Kaamatan

Pameran Sukan Tradisi Kaamatan Pameran Sukan Tradisi Kaamatan Pameran Sukan Tradisi Kaamatan Pameran Sukan Tradisi Kaamatan Pameran Sukan Tradisi Kaamatan
Pameran Sukan Tradisi Kaamatan Pameran Sukan Tradisi Kaamatan Pameran Sukan Tradisi Kaamatan Pameran Sukan Tradisi Kaamatan Pameran Sukan Tradisi Kaamatan
Pameran Sukan Tradisi Kaamatan Pameran Sukan Tradisi Kaamatan Pameran Sukan Tradisi Kaamatan Pameran Sukan Tradisi Kaamatan Pameran Sukan Tradisi Kaamatan


Kaamatan KDCA

31/MAY/2009 : Kaamatan KDCA

Kaamatan KDCA Kaamatan KDCA Kaamatan KDCA Kaamatan KDCA Kaamatan KDCA
Kaamatan KDCA Kaamatan KDCA