Photo Gallery - July 2009

Invest Malaysia Kuala Lumpur

01/JUL/2009 : Invest Malaysia Kuala Lumpur

Invest Malaysia Kuala Lumpur Invest Malaysia Kuala Lumpur Invest Malaysia Kuala Lumpur Invest Malaysia Kuala Lumpur Invest Malaysia Kuala Lumpur
Invest Malaysia Kuala Lumpur Invest Malaysia Kuala Lumpur Invest Malaysia Kuala Lumpur


Sukan Muhibah JKM

05/JUL/2009 : Sukan Muhibah JKM

Sukan Muhibah JKM Sukan Muhibah JKM Sukan Muhibah JKM Sukan Muhibah JKM Sukan Muhibah JKM
Sukan Muhibah JKM Sukan Muhibah JKM


Rubber Forest Project

06/JUL/2009 : Rubber Forest Project

Rubber Forest Project Rubber Forest Project Rubber Forest Project Rubber Forest Project Rubber Forest Project
Rubber Forest Project Rubber Forest Project Rubber Forest Project Rubber Forest Project Rubber Forest Project


Expo Keusahawanan Beluran

12/JUL/2009 : Expo Keusahawanan Beluran

Expo Keusahawanan Beluran Expo Keusahawanan Beluran Expo Keusahawanan Beluran Expo Keusahawanan Beluran Expo Keusahawanan Beluran
Expo Keusahawanan Beluran Expo Keusahawanan Beluran Expo Keusahawanan Beluran Expo Keusahawanan Beluran


MAJAPS

18/JUL/2009 : MAJAPS

MAJAPS MAJAPS MAJAPS MAJAPS MAJAPS
MAJAPS


Pak Lah Tawau Makan Malam

23/JUL/2009 : Pak Lah Tawau Makan Malam

Pak Lah Tawau Makan Malam Pak Lah Tawau Makan Malam Pak Lah Tawau Makan Malam Pak Lah Tawau Makan Malam Pak Lah Tawau Makan Malam
Pak Lah Tawau Makan Malam Pak Lah Tawau Makan Malam


Pak Lah Pulau Bum-Bum

24/JUL/2009 : Pak Lah Pulau Bum-Bum

Pak Lah Pulau Bum-Bum Pak Lah Pulau Bum-Bum Pak Lah Pulau Bum-Bum Pak Lah Pulau Bum-Bum Pak Lah Pulau Bum-Bum
Pak Lah Pulau Bum-Bum Pak Lah Pulau Bum-Bum


Sarawak DUN

27/JUL/2009 : Sarawak DUN

Sarawak DUN Sarawak DUN Sarawak DUN Sarawak DUN