The Official Website of The Chief Minister Of Sabah

Perasmian Seminar 'Championing Sabah's Digital Economy'

 

TEKS UCAPAN Y.A.B. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN KETUA MENTERI SABAH, SEMPENA PERASMIAN SEMINAR ‘CHAMPIONING SABAH'S DIGITAL ECONOMY’, PADA 7 MAC 2018 DI GRAND BALLROOM SHANGRI LA'S TANJUNG ARU RESORT & SPA, KOTA KINABALU.

 

Terlebih dahulu saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian atas jemputan untuk saya merasmikan seminar ‘Championing Sabah's Digital Economy, pada hari ini. Saya menyambut baik dan mengalu-alukan usaha dan inisiatif Kementerian Pembangunan Perindustrian, yang bekerjasama dengan Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd., sebuah agensi peneraju ekonomi digital Malaysia, Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, KKIP Sdn. Bhd., Sabah Net Sdn. Bhd. dan juga Sabah Computer Society serta Sabah E-Commerce Association daripada pertubuhan bukan kerajaan, dalam menggerakkan program ekonomi digital di negeri.

 

Kerajaan Negeri terus komited memacu pertumbuhan ekonomi negeri termasuklah dalam perindustrian, yang menjadi salah satu teras Halatuju Pembangunan dan Kemajuan Negeri Sabah. Melalui Bajet 2018, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM134 juta untuk memacu dan mempergiatkan usaha-usaha mempromosi peluang-peluang pelaburan dan perniagaan di negeri ini. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur di Tapak Perindustrian SOGIP di Sipitang, POIC di Lahad Datu, K.K.I.P di Kota Kinabalu dan SEDCO akan terus dipertingkatkan.

 

Pada keseluruhannya, saya berpuas hati dengan kejayaan dan pencapaian Kementerian Pembangunan Perindustrian selama ini.  Pada tahun 2016, Sabah telah menerima kemasukan pelaburan bernilai RM3.13 billion dan berjaya mewujudkan sebanyak 5,154 peluang pekerjaan. Sepanjang tempoh 2013 sehingga Jun 2017, nilai pelaburan terkumpul dalam sektor pembuatan sehingga bulan Jun 2017 telah mencapai RM10.48 billion dan menjana sebanyak 11,416 peluang pekerjaan. Ini adalah satu pencapaian yang amat membanggakan.

 

Dalam pada itu, K.K.I.P Sendirian Berhad, kini memasuki era baru dengan meneroka bidang-bidang baru yang berpotensi untuk merancakkan iklim perniagaan dan perindustrian. Dengan penerokaan baharu yang dirancang untuk dibangunkan oleh K.K.I.P, saya percaya ia  akan memberikan peluang yang besar kepada PKS tempatan untuk mengembangkan perusahaan dan perniagaan mereka.

 

Saya juga menyambut baik usaha Kementeriam Pembangunan Perindustrian untuk membangunkan DFTZ (Digital Free Trade Zone) bagi Sabah di KKIP.  Langkah ini adalah selaras dengan aspirasi kerajaan untuk mengembangkan perniagaan dan membangunkan PKS Sabah dalam ekonomi digital. Usaha ini akan membolehkan produk-produk dan perkhidmatan PKS Sabah dapat dieksport dengan lebih mudah.

 

Saya juga gembira dengan pencapaian dan kejayaan yang dihasilkan menerusi program-program pembangunan dan pemasaran produk-produk PKS Sabah. Produk-produk kita telah melangkah maju setapak lagi apabila sebanyak 60 jenis produk IKS Sabah dibenarkan masuk untuk dipasarkan di Singapura. Selain dipasarkan dalam negeri, produk-produk PKS kita turut dipasarkan atau dieksport ke luar negeri seperti negara-negara ASEAN, Timur Tengah dan sebagainya.

 

Aktiviti ekonomi pada ketika ini dipacu oleh kemudahan internet. Ini bermakna lebih banyak lagi aplikasi atau platform e-Dagang yang cekap dan berkesan diperlukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi digital di Sabah, sekali gus mewujudkan peluang pekerjaan dan pendapatan kepada kebanyakan rakyat termasuklah golongan belia.

 

Untuk itu, saya dengan sukacitanya meluluskan peruntukan tambahan kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian sebanyak RM1 juta iaitu Geran Pelancaran Khas untuk pembangunan ekonomi digital Negeri Sabah. Saya berharap agar masyarakat khususnya anak-anak muda dan belia kita yang ketika ini banyak terlibat dalam digital ekonomi dan aplikasi e-Dagang untuk merebut peluang ini dan memanfaatkan sepenuhnya peruntukan yang disediakan oleh kerajaan ini.

 

Dalam hal ini, Kerajaan Negeri bersedia untuk menyesuaikan polisi, peraturan dan undang-undang untuk menerima kaedah dan cara sesuatu perniagaan itu dilakukan. Jika ia memerlukan liberalisasi kaedah dan teknik, Kerajaan Negeri bersedia untuk mengkaji dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk mempromosi aplikasi di dalam sistem perniagaan dan perdagangan.

 

Di samping itu, Kerajaan negeri juga akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan polisi untuk menjalankan perniagaan khususnya di Sabah adalah kondusif dan para usahawan e-Dagang dapat menjalankan perniagaan dengan mudah. Inilah kerajaan yang prihatin yang bukan sahaja menyelami keperluan rakyat tetapi juga keperluan semasa industri kita bagi menjamin kesinambungan pembangunan Negeri Sabah. 

 

Akhir kata, syabas dan tahniah sekali lagi kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah dan semua pihak yang terlibat dalam merrangka dan melaksanakan program ini. Saya berharap agar program ini berupaya menarik orang ramai untuk menggerakkan kegiatan ekonomi digital di Sabah seterusnya memacu pembangunan ekonomi dengan lebih pantas.

Sekian.

 

 

 

Wednesday, March 7, 2018

Office

Press and Publication Office
Chief Minister's Department
31st Floor, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Sulaman, Teluk Likas
88400 KOTA KINABALU

Chief Minister's Office
31st & 32nd Floor, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Sulaman, Teluk Likas
88400 KOTA KINABALU