The Official Website of The Chief Minister Of Sabah

Majlis Perhimpunan Perdana 2018 bersama YAB. Perdana Menteri TEKS UCAPAN Y.A.B. KETUA MENTERI SABAH PERHIMPUNAN PERDANA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN BERSAMA-SAMA Y.A.B. PERDANA MENTERI PADA 2 MAC 2018 DI PUSAT PENTADBIRAN NEGERI SABAH (PP

 

TEKS UCAPAN

 Y.A.B. KETUA MENTERI SABAH

PERHIMPUNAN PERDANA PERKHIDMATAN AWAM

NEGERI DAN PERSEKUTUAN

BERSAMA-SAMA Y.A.B. PERDANA MENTERI

PADA 2 MAC 2018

 DI PUSAT PENTADBIRAN NEGERI SABAH (PPNS)

KOTA KINABALU.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa.

Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izin-Nya, kita dapat bersama-sama dalam Majlis Perhimpunan Perdana Anggota Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan dengan Y.A.B. Datuk Seri Panglima Mohd. Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, pada petang Jumaat yang penuh keberkatan ini.

Bagi pihak Kerajaan Negeri, saya mengucapkan selamat datang kepada Y.A.B. Perdana Menteri ke Pusat Pentadbiran Negeri Sabah (PPNS) dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesudian Y.A.B. Datuk Seri untuk hadir dan seterusnya menyampaikan amanat kepada anggota perkhidmatan awam di negeri ini.

Kita bersyukur kerana mempunyai seorang pemimpin dan Perdana Menteri yang amat prihatin kepada semua lapisan rakyat. Kalau kita amati dalam setiap lawatan kerja ke Sabah, beliau telah menyantuni pelbagai latar belakang masyarakat, di bandar mahupun di pedalaman.

Ini bermakna tidak ada satu pun lapisan rakyat yang ketinggalan daripada mendapat pembelaan dan perhatian beliau termasuklah para penjawat awam. Hari ini sudah terbukti, bahawa Y.A.B. PM juga tidak pernah melupakan tuan-tuan dan puan-puan sebagai anggota perkhidmatan awam, yang jelas membuktikan betapa beliau benar-benar menghargai komitmen dan sumbangan anggota perkhidmatan awam di Sabah kepada pembangunan negeri dan negara, serta kesejahteraan rakyat pada keseluruhannya.

Kita bersyukur kerana mempunyai seorang PM yang amat prihatin, yang memberikan peruntukan yang besar untuk Sabah pada setiap tahun. Sejak YAB. DS Mohd. Najib menjadi PM, peruntukan yang kita terima telah meningkat begitu ketara sekali. Umpamanya peruntukan KKLW untuk Sabah sejak RMK7-RMK11:

 

RMK7-RM107.8 juta (Tun Mahathir)

RMK8-RM1.42 bilion (Tun Mahathir)

RMK9-2.48 bilion (Tun Abdullah)

RMK10-RM7.68 bilion (DS Najib)

RMK11-RM2.48 bilion (sehingga Rolling Plan 3 tahun 2018)

Maknanya, di zaman DS Najib dalam tempoh 9 tahun sahaja, Sabah telah mendapat RM10.2 bilion peruntukan dari KKLW sahaja, tidak termasuk kementerian-kementerian lain.  Tempoh RMK11 belum lagi berakhir. Dan kita ada dua tahun lagi. Kita percaya jumlah ini akan bertambah mengikut keperluan kita dari semasa ke semasa.

Kerana apa? Kerana beliau sedar, beliau tahu bahawa Sabah, sebagai negeri kedua terbesar dalam Malaysia, memerlukan peruntukan yang besar untuk pembangunan. Dalam tayangan video tadi, buktinya kita melihat bagaimana pembangunan TAED yang kita laksanakan, begitu juga SICC, untuk memacu ekonomi kita. YAB.PM telah meluluskan peruntukan sebanyak RM500 juta untuk TAED dan RM250 juta untuk SICC. Terima kasih YAB. PM.

Menyentuh mengenai perkhidmatan awam di negeri ini, dalam siri lawatan kerja dan turun padang saya ke seluruh negeri bersama-sama Jemaah Menteri, saya turut disertai oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, Setiausaha Persekutuan Sabah serta pegawai-pegawai kanan Negeri dan Persekutuan. Budaya dan cara kerja ini telah kita lakukan sekian lama dan secara berjadual ke seluruh Sabah.

Kita mendengar taklimat pembangunan dan perkembangan projek-projek di setiap Daerah dan Daerah Kecil, yang disampaikan sendiri oleh Pegawai-Pegawai Daerah kita, yang turut bersama-sama dalam majlis ini. Kemudian kita melawat dan turun padang melihat dan memantau sendiri apakah perkembangan pembangunan di akar umbi.

Yang penting kita bukan hanya mendengar laporan di pejabat dalam bilik berhawa dingin, tetapi kita turun sendiri, bersama Menteri-Menteri, bersama pegawai-pegawai berkenaan, supaya apa juga permasalahan rakyat, atau apa juga isu pembangunan yang berbangkit di kawasan berkenaan, dapat kita selesaikan dengan segera.

Sebagai KM dan CEO of the state, saya ingin menyatakan dengan jelas bahawa kerjasama yang mantap, komitmen dan dedikasi penjawat awam di negeri ini, bukan sahaja dapat dilihat di peringkat pegawai atasan atau di HQ saja, bahkan juga di peringkat Daerah dan Daerah Kecil di seluruh negeri.

Ini bermakna bahawa penjawat awam negeri dan persekutuan di semua peringkat sentiasa memberikan kerjasama, komitmen dengan penuh tanggungjawab, sentiasa memberikan sokongan yang jitu dan padu kepada kerajaan yang memerintah (government of the day).

Bagaimapaun, kita akui mungkin ada hiccup atau kelemahan tertentu dari segi integriti, tetapi pada keseluruhannya, penjawat awam di negeri begitu komited, dedikasi, berintegriti dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masingdalam menjayakan Dasar Transformasi dan Agenda Pembangunan.

Saya selalu katakan dalam mesyuarat atau mana-mana perjumpaan, bahawa saya sendiri sebagai KM bersama-sama Jemaah Menteri tidak boleh melakukannya sendiri, saya secara individu tidak boleh membangunkan dan memajukan negeri ini, tanpa adanya sokongan, dokongan, kerjasama dan bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan sebagai pelaksana dasar dan agenda pembangunan, yang bertanggungjawab menggerakkan dan menjayakannya.  

Kita berbincang dalam Kabinet, kita teliti, kita rancang dan kita putuskan dasar dan agenda pembangunan untuk rakyat, tetapi semua itu tidak akan terlaksana dengan jayanya tanpa bantuan dan komitmen tuan-tuan dan puan-puan.

Bagi saya penjawat awam negeri dan persekutuan, tidak kira apa jawatan, tidak kira apa jabatan dan agensi, selagi kita bekerja dan berkhidmat untuk kepentingan rakyat dan negeri Sabah, kita adalah satu pasukan yang padu dan mantap, kita tidak pernah membeza-bezakan.

Alhamdulillah, sebagaimana yang Datuk Seri saksikan dalam tayangan video tadi, dengan berkat kami bekerja sebagai satu pasukan, sebagai teamwork, antara anggota pentadbiran dengan penjawat awam di semua peringkat, banyak kejayaan dan pencapaian cemerlang kita dalam memajukan negeri ini dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mendapat Penarafan Triple A ‘AAA’ selama 7 tahun berturut-turut, pengurusan kewangan yang mantap dengan Anugerah ‘Sijil Tanpa Teguran’ atau ‘Clean Bill’ selama 15 tahun; kecekapan dalam sistem pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti; sistem tadbir urus yang baik (good governance); pencapaian 25 kementerian, jabatan dan agensi kerajaan negeri yang berada pada tahap cemerlang dengan penarafan lima bintang daripada ketua Audit Negara pada 2015, antara pencapaian negeri tertinggi di Malaysia. Begitu juga dengan kecekapan pengurusan Hutan dan peningkatan Konservasi; kecekapan pengurusan tanah; dan penurunan kadar kemiskinan daripada 25.5 peratus pada 2004  kepada 3.9 peratus pada 2014. (Terkini 2.9 peratus pada 2016).

Inilah yang kita lakukan selama ini kerana kita percaya bahawa dengan adanya kestabilan politik dan wujudnya kesinambungan kerajaan, ia amat penting untuk kita meneruskan dan memperhebatkan lagi kesinambungan pembangunan dan kemajuan di semua peringkat.

Sejak memimpin negeri, dari awal-awal lagi saya yakin bahawa dengan adanya anggota perkhidmatan awam Negeri dan Persekutuan yang cekap dan dedikasi, serta hubungan baik dan kerjasama erat yang terus terjalin antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat, kita dapat melaksanakan lebih banyak agenda pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Kita dapat memacu pembangunan yang lebih hebat untuk negeri kita, untuk rakyat dan masa depan anak cucu kita.

Saya tidaklah berhasrat untuk berucap lebih panjang kerana apa yang lebih penting adalah ucapan dan amanat YAB. PM. Oleh itu, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Y.A.B. Datuk Seri Panglima Mohd. Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia atas kesudian untuk hadir seterusnya seterusnya menyampaikan amanat kepada anggota perkhidmatan awam, sebentar nanti. Semoga amanat yang disampaikan akan mencetus semangat, iltizam dan komitmen kita untuk terus memacu kejayaan dan kecemerlangan negara dan rakyat, di bawah kepimpinan YAB. Perdana Menteri.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri, Y.Bhg. Setiausaha Persekutuan Sabah serta seluruh warga perkhidmatan awam di negeri ini atas kerjasama dan kolaborasi yang mantap dalam kita menjayakan perhimpunan yang penting bersama-sama pemimpin yang kita kasihi pada petang ini.

Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

Friday, March 2, 2018

Office

Press and Publication Office
Chief Minister's Department
31st Floor, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Sulaman, Teluk Likas
88400 KOTA KINABALU

Chief Minister's Office
31st & 32nd Floor, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Sulaman, Teluk Likas
88400 KOTA KINABALU