The Official Website of The Chief Minister Of Sabah

Majlis Perasmian Penangguhan Mahrajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara

 

TEKS UCAPAN Y.A.B. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA BIN HAJI AMAN KETUA MENTERI SABAH, SEMPENA MAJLIS PERASMIAN DAN PENANGGUHAN MAHRAJAN PERSURATAN DAN KESENIAN ISLAM NUSANTARA MEMBAKUT SABAH KALI KE-7, 2018, PADA 11 MAC 2018, DI PENTAS UTAMA MAHRAJAN MEMBAKUT.

 

 

Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat berhimpun di Daerah Membakut yang digelar sebagai Daerah Dataran Ilmu dan Kesenian Islam, sempena Mahrajan Persuratan dan Kesenian Islam kali yang ke-7. Saya merakamkan penghargaan dan terima kasih atas jemputan ini dan mengucapkan syabas kepada pihak penganjur atas kejayaan program Mahrajan Penulisan dan kesenian Islam ini.

 

Bagi pihak kerajaan negeri Sabah, saya amat menyokong program ini, kerana selain membangun sastera, ia juga berupaya menyubur budaya dan menyatu bangsa. Walaupun kita terpisah oleh sempadan dan lautan, namun dengan himpunan Mahrajan ini, kita boleh bersama menyatu citra dan mengukuh budaya yang menyatu kebersamaan kita di Nusantara.

 

Saya dimaklumkan bahawa pada setiap tahun, Mahrajan ini dihadiri oleh sasterawan dan pengiat seni negeri Sabah dan juga dari seluruh Malaysia serta para pengkarya dari negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura. Ini memberi petunjuk bahawa Mahrajan mendapat sokongan dan dokongan pelbagai pihak demi  keberhasilan program kesenian Islam.

 

Tidak dinafikan, selain menjadi landasan memperkasa tranformasi sastera, Mahrajan Persuratan ini juga mampu mengukuhkan lagi hubungan serumpun dan ikatan setia kawan antara negara di Nusantara ini. Sehubungan itu, saya mengalu-alukan kehadiran dan mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pengiat sastera ke negeri Sabah Di Bawah Bayu ini.

 

Tentu sekali program ini menyasarkan matlamat jangka panjang bagi faedah dan manfaat umat Islam Nusantara yang terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya, adat resam, bahasa pertuturan dan geografi. Saya percaya, Mahrajan ini bukanlah semata-mata menjadi pentas atau medan berkarya demi mengimarahkan aktiviti dunia persuratan dan kesenian Islam. Namun, lebih jauh lagi kita mengharapkan ia menjadi medan umat Islam Nusantara mengukuhkan ikatan serumpun ukhuwah dan kesatuan ummah merentasi sempadan bangsa, budaya, adat resam dan geografi.

 

Mahrajan ini juga wajar menjadi platform dalam usaha lebih besar demi memberikan pengiktirafan nilai ilmu persuratan dan kesenian Islam Nusantara agar terus dihargai dan diiktiraf di peringkat global. Seterusnya perkembangannya ia dapat diwarisi oleh generasi akan datang, Insya Allah.

 

Dengan pelbagai pengisian dalam program ini, ia tentunya akan menarik orang ramai untuk mendekatkan pengamal seni Islam dengan masyarakat dan rakyat, seterusnya akan membantu usaha kerajaan memasyarakatkan nilai ilmu persuratan, budaya dan kesenian Islam agar tidak hilang ditelan zaman.

 

Budaya dan kesenian Islam sebenarnya antara elemen yang boleh membentuk kekuatan dan kesatuan ummah serta membentuk masyarakat majmuk yang bersatu padu. Justeru, kita perlu mengembalikan semula senario kehebatan Islam dan umatnya pada zaman silam ke arah memahami realiti zaman kini. Langkah dan tindakan seumpama ini akan membolehkan kita menjadi masyarakat majmuk yang hidup dalam keadaan aman, toleransi, berkasih saying dan harmoni.

 

Akhir kata, saya berharap agar progam kesenian Islam ini kelak akan menjadi wadah kekuatan ummah, seterusnya sentiasa diterapkan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, bangsa dan keturunan bukan hanya di Malaysia tetapi juga di seluruh Nusantara. Sekian.

 

 

Sunday, March 11, 2018

Office

Press and Publication Office
Chief Minister's Department
31st Floor, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Sulaman, Teluk Likas
88400 KOTA KINABALU

Chief Minister's Office
31st & 32nd Floor, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Sulaman, Teluk Likas
88400 KOTA KINABALU