The Official Website of The Chief Minister Of Sabah

Majlis Perasmian Masjid Nurul Falah

TEKS UCAPAN Y.A.B. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN KETUA MENTERI SABAH, SEMPENA MAJLIS PERASMIAN MASJID NURUL FALAH, KAMPUNG MEMBELUA, PADA 25 FEBRUARI 2018

DI MASJID NURUL FALAH, KG. MEMBELUA, APAS TAWAU

 

 

Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, dapat kita bersama-sama pada petang ini sempena Majlis Perasmian Masjid Nurul Falah Kampung Membelua.

 

Saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Y.B. Datuk Hj. Tawfiq Datuk Haji Abu Bakar Titingan, Menteri Belia dan Sukan merangkap ADUN APAS atas kejayaan merealisasikan pembinaan masjid yang tersergam indah ini, dengan dibiayai secara bersama antara Kerajaan Negeri Sabah dan sumbangan orang perseorangan yang turut sama menabur amal jariah untuk masjid ini.

 

Sesungguhnya, kejayaan pembinaan masjid ini jelas membuktikan semangat kerjasama dan muafakat yang kukuh dalam kalangan pemimpin kerajaan dengan masyarakat setempat dalam aspek pembangunan insan dan keagamaan. Ia juga jelas membuktikan komitmen tinggi kita sebagai kerajaan yang bertanggungjawab dalam memartabatkan lagi syiar Islam di samping menyediakan tempat beribadat yang lebih selesa kepada masyarakat Islam.  Usaha ini juga seharusnya menjadi contoh kepada masyarakat lain di negeri ini.

 

Masjid adalah keperluan asas umat Islam untuk beribadah dalam keadaan selesa dan khusyuk. Masjid juga mempunyai potensi yang tersendiri bagi mendukung peranan institusi agama ini dalam konteks menyatupadukan ummah. Sejarah perkembangan Islam mencatatkan bahawa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata-mata. Sebaliknya, dalam membina dan memajukan masyarakat serta negara. Pada zaman Rasulullah SAW, baginda menjadikan masjid sebagai pusat utama aktiviti masyarakat Islam pada ketika itu.

 

Justeru, peranan Masjid Nurul Falah ini perlulah digerakkan secara lebih aktif bagi menjana kecemerlangan umat Islam. Ini kerana sudah menjadi tanggungjawab umat Islam terutama ahli kariah untuk mengurus dan mempelbagaikan kegiatan masjid dengan program kerohanian, fizikal dan intelektual bagi meningkatkan minda masyarakat dan melahirkan umat yang beriman, bertakwa dan progresif bagi menjamin kejayaan di duniadan di akhirat.

 

Dalam konteks ini, kita seharusnya mencontohi semangat dan keperibadian Rasulullah SAW yang terbukti berjaya mengamalkan sikap ukhuwah, silaturrahim, hormat-menghormati dan berbaik sangka sesama ummah termasuklah dengan masyarakat bukan Islam. Amalan ini juga perlulah terus dipupuk dan dibudayakan dalam konteks masyarakat pelbagai kaum dan etnik khususnya di Negeri Sabah agar nikmat keamanan, kemakmuran dan keharmonian yang dikecapi kini dapat terus diperlihara.

 

Saya mempunyai keyakinan penuh bahawa, masyarakat kampung keseluruhannya mempunyai kesedaran yang tinggi untuk sama-sama memastikan masjid ini digunakan dengan sebaik mungkin. Antara lain kebersihan masjid ini juga hendaklah dijaga dan pastikan ia menjadi tempat yang amat menarik lagi menawan supaya ia dapat menggambarkan kehebatan, kemuliaan dan kesyumulan agama Islam itu sendiri.

 

Selaras dengan pendekatan Islam yang menganjurkan supaya masjid dibangunkan sesuai dengan fungsi dan peranannya, saya berharap institusi masjid akan dapat memainkan peranan utama untuk merealisasikan dan menterjemahkan nilai-nilai Islam yang sebenar khususnya di kawasan DUN APAS dan Parlimen Tawau. Komitmen semua pihak, khususnya ahli kariah masjid dan pegawai agama yang dilantik, amat diharapkan supaya dapat merancang program-program masjid yang melibatkan semua lapisan masyarakat Islam di kawasan ini.

 

Oleh itu, saya menyeru agar ahli kariah masjid bersama-sama dengan jawatankuasa masjid untuk menganjurkan program-program pembangunan insan dari semasa ke semasa dengan bantuan dan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Program-program kerohanian juga perlulah melibatkan golongan belia bagi menarik golongan ini agar sentiasa mendekati masjid dan seterusnya melahirkan modal insan dan generasi pelapis kepimpinan negara yang berkualiti dan memiliki sahsiah yang terpuji.

 

Akhir kata, saya berharap agar Masjid Nurul Falah Kampung Membelua ini dapat berfungsi dengan berkesan untuk kemudahan dan keselesaan umat Islam beribadah khususnya masyarakat di sekitar kawasan ini. Jadikanlah masjid ini sebagai pusat perkembangan ilmu dan pembangunan insan bagi menjana kecemerlangan ummah pada keseluruhannya.  Sekian.

 

Sunday, February 25, 2018

Office

Press and Publication Office
Chief Minister's Department
31st Floor, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Sulaman, Teluk Likas
88400 KOTA KINABALU

Chief Minister's Office
31st & 32nd Floor, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Sulaman, Teluk Likas
88400 KOTA KINABALU