Text Resize

-A A +A

FUNGSI UTAMA

Mengurus Dan Mengawal Semua Aktiviti Pengurusan Dan Aktiviti Kewangan Bagi Agensi-Agensi Yang Diletakkan Dibawah Jabatan Ketua Menteri.

Fungsi Unit-unit

 1. Unit Pengurusan
 • Mengurus Perolehan Bekalan dan Kelengkapan Pejabat;
 • Mengurus Penyelenggaraan Mesin dan Komputer;
 • Menyediakan Surat Kelulusan Permohonan Pembaikan Kenderaan;
 • Menyediakan Pengeluaran Waran Perjalanan Udara;
 • Menyediakan Pesanan Pembelian (LPO) dan Perintah Kerja Am (GWO);
 • Mengurus Pakaian Istiadat Rasmi Kerajaan Negeri;
 • Mengendalikan Kontrak Perjanjian Sewa Pejabat/Bangunan serta mesin;
 • Urusetia kepada Lembaga Tawaran Jabatan Ketua Menteri;
 • Urusetia kepada Lembaga Pemeriksaan Tahunan (AP310);
 • Mengurus Pembekalan Surat Khabar;
 • Mengendalikan urusan Alat Komunikasi/Telefon/Telefon Bimbit;
 • Menyediakan/menyelaras kepada semua teguran audit yang melibatkan Jabatan Ketua Menteri.
 1. Unit Kewangan
 • Menyediakan Belanjawan;
 • Menggendalikan Peruntukan;
 • Menyediakan Bayaran gaji;
 • Menyediakan Penyata Penyesuaian Bulanan;
 • Menyediakan Penyata Perbendaharaan;
 • Menyediakan Baucar Bayaran Am dan Baucar Jurnal Akaun Pendahuluan Diri Di Bawah A.P. 54;
 • Memeriksa Baucar-Baucar Bayaran Am;
 • Menyemak Dan Meluluskan Baucar Pembayaran;
 • Menguruselia Penyewaan / Perlanjutan Pejabat Unit Pemimpin Kemajuan Rakyat.
 1. Unit Pembangunan
 • Mengawal dan memproses permohonan pengeluaran waran Peruntukan Pembangunan (D11) bagi semua Jabatan/agensi di bawah Jabatan Ketua Menteri;
 • Bertanggungjawab dalam penyediaan dan pelarasan ke atas Cadangan Anggaran Pembangunan Tahunan dan Rancangan Lima Tahun Jabatan/Agensi di bawah Jabatan Ketua Menteri;
 • Urusetia kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun bagi Peruntukan Pembangunan (D11) Jabatan Ketua Menteri [termasuk Permohonan Peruntukan Tambahan (ASP) dan Pindah Peruntukan Pembangunan (Viremen)];
 • Bertanggungjawab memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan yang telah dirancang oleh Jabatan/agensi di bawah Jabatan Ketua Menteri sebelum dan selepas Bermula termasuk projek pembangunan khas;
 • Setiausaha dan urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Projek-Projek Pembangunan bagi Jabatan/Agensi di bawah Jabatan Ketua Menteri dan mesyuarat-mesyuarat pembangunan yang berkaitan;
 • Selaku urusetia kepada Jawatankuasa Laman Web Bahagian Pengurusan dan Kewangan, Jabatan Ketua Menteri.
Tarikh kemaskini: 06-03-2015

Paparan terbaik menggunakan resolusi skrin 1024 x 768 dan ke atas.
Sebarang maklum balas mengenai laman ini boleh email kepada pentadbir laman, atau lengkapkan borang maklum balas.

Dibangunkan oleh Digital Heritage Sdn. Bhd.