Laman Web Rasmi Bahagian Istiadat & Protokol
Jabatan Ketua Menteri

Alamat VVIP / VIP

TYT Yang di-Pertua Negeri Sabah
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah Paparan 07/10/2019
YAB Ketua Menteri Sabah
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Ketua Menteri Sabah Paparan 07/10/2019
Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Paparan 07/10/2019
Timbalan-Timbalan Ketua Menteri Sabah
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Timbalan-Timbalan Ketua Menteri Negeri Sabah Paparan 23/09/2019
Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah Paparan 23/09/2019
Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah (SKN)
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Paparan 18/06/2020
Timbalan-Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Timbalan-Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Paparan 23/09/2019
Pembantu-Pembantu Menteri Sabah
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Pembantu-Pembantu Menteri Negeri Sabah Paparan 23/09/2019
Konsul Indonesia/Jepun/Brunei
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Konsul-Konsul Kehormat / Wakil-Wakil Kehormat Kerajaan Asing Di Sabah Paparan 14/08/2019
Konsul Jeneral Indonesia/Jepun/Brunei Darussalam/China Paparan 15/10/2019
Setiausaha-Setiausaha Tetap Kementerian (SUT Kementerian)
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Setiausaha-Setiausaha Tetap Kementerian Paparan 22/06/2020
Ketua-Ketua Jabatan Negeri
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Ketua Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Paparan 25/10/2019
Pengerusi-Pengerusi Badan Berkanun Negeri Paparan 14/01/2020
Timbalan-Timbalan Pengerusi Badan Berkanun Negeri Paparan 23/09/2019
Ketua-ketua Badan Berkanun Negeri Paparan 07/11/2019
Ketua-Ketua Jabatan Negeri (1/3) Paparan 22/06/2020
Ketua-Ketua Jabatan Negeri (2/3) Paparan 22/06/2020
Ketua-Ketua Jabatan Negeri (3/3) Paparan 22/06/2020
Penolong-penolong Pegawai Daerah Kecil Di Sabah Paparan 23/08/2019
Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian/Pegawai Kanan
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Paparan 07/10/2019
Pegawai-Pegawai Daerah
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Pegawai-pegawai Daerah Di Sabah Paparan 22/06/2020
Setiausaha Politik
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Setiausaha-Setiausaha Politik Paparan 16/08/2019
Agensi-Agensi
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Pengerusi Agensi-agensi dan Anak-anak Syarikat Kerajaan Negeri Sabah (1/2) Paparan 12/06/2019
Pengerusi Agensi-agensi dan Anak-anak Syarikat Kerajaan Negeri Sabah (2/2) Paparan 21/01/2019
Majlis Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Paparan 10/02/2017
Pengurus Besar Agensi-Agensi Dan Anak-Anak Syarikat Kerajaan Negeri Sabah (1/2) Paparan 10/02/2017
Pengurus Besar Agensi-Agensi Dan Anak-Anak Syarikat Kerajaan Negeri Sabah (2/2) Paparan 12/10/2017
Timbalan-Timbalan Pengerusi Agensi-Agensi Dan Anak-Anak Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Paparan 12/10/2017
Swasta
Kategori VIP Pautan Kemaskini
Pengurus-pengurus Besar Sektor Swasta Paparan 19/08/2019