Laman Web Rasmi Bahagian Istiadat & Protokol
Jabatan Ketua Menteri

Sekalung Budi

Ucapan Penghargaan Dan Terima Kasih Di Atas Perkhidmatan Datuk/Tuan/Puan Sepanjang Tempoh Bertugas Di Bahagian Istiadat & Protokol Khususnya Dan Dalam Perkhidmatan Awam Amnya.

2005

Puan Sinam Sodiloiryo
02/08/2005
Encik Hee Thiam Shin
02/08/2005
Encik Zainudin Simamah @ Zainerdin
10/12/2005

2006

Tuan Hj. Yahamad Hj. Budin
10/06/2006
Encik Ebin Guraat @ Ivin
10/06/2006
Encik Hamzah Datuk Hj. Mohd. Zakaria
11/07/2006

2007

Encik Jonait Abd. Karim
02/02/2007
Encik Ramlie Bin Kasdi
15/10/2007
Encik Sharudin Hj. Sukimin
15/10/2007
Encik Tinggi Mujun @ Azman
22/10/2007

2008

Puan Hjh. Jaidah Hj. Pilang
05/04/2008

2010

Encik Saimon Hj. Sadikon
20/12/2010

2011

Puan Hjh. Zaleha Hj. Shahzinan
30/04/2011
Encik Jipony Komu
07/09/2011

2013

Encik Jakol Lalis
09/02/2013

2014

Encik Pengiran Mohammad Hussien Al-Hashim
07/03/2014
Puan Dayang Aisah Pg. Hj. Latif
01/04/2014
Encik Ganis Apat
05/11/2014
Encik Radin Bidin
01/12/2014

2016

Encik Victor Yapp
13/03/2016
Puan Maria Abidin
12/05/2016

2017

Encik Hashim Hj Ibrahim
24/03/2017
Encik Alistair Ng@Omar
16/05/2017
Tuan Haji Dua Sambas @ Ariffin
15/09/2017

2018

Encik Daud Madin
11/03/2018