Laman Web Rasmi Bahagian Istiadat & Protokol
Jabatan Ketua Menteri

Objektif

Adalah diharapkan

‘Stake Holder’ dan Pelanggan berpuas hati

dengan perkhidmatan

Istiadat & Protokol seperti yang dijanjikan dalam

Piagam Pelanggan.