Laman Web Rasmi Bahagian Istiadat & Protokol
Jabatan Ketua Menteri

Nota Susunan

Susunan Keutamaan Negeri Sabah

  1. Susunan tersebut adalah berkuatkuasa mulai 1 Ogos 1996 dan tertakluk kepada catatan di dalam Jadual Keempat.
  2. Susunan Keutamaan Negeri Sabah yang disiarkan melalui CMD. 1601/9/35 bertarikh 1 Jun 1989 adalah terbatal.
  3. Susunan Keutamaan Negeri Sabah [bagi Upacara Rasmi di Peringkat Negeri] hendaklah dibaca bersama arahan Kabinet melalui Kertas Kabinet No. 17/2003 bertarikh 03 Oktober 2003.
  4. Susunan Keutamaan Negeri Sabah dalam Jadual Pertama, Jadual Kedua dan Ketiga telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Sabah dan disiarkan untuk makluman umum.

JABATAN KETUA MENTERI
KOTA KINABALU

Ruj. CMD.1601/9/(36)
Tarikh : 1hb. September 1996