Laman Web Rasmi Bahagian Istiadat & Protokol
Jabatan Ketua Menteri

Mesyuarat Pegawai Dan Kakitangan BIP Bil. 3/2018