Official Website Of Ceremonial & Protocol Division
Sabah Chief Minister's Department

Pembantu-Pembantu Menteri Negeri Sabah

Please view the VIP / VVIP page here

VIP Details: 
VIP Name: 
YB. DATUK WONG SZE PHIN @ JIMMY WONG
Awards: 
P.G.D.K
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Ketua Menteri Pejabat Ketua Menteri Sabah Aras 29, Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah Jalan Sulaman, Teluk Likas 88400 KOTA KINABALU
Spouse Name: 
YBhg Datin Yeo Cho Lang @ Christina Yeo
Phone / Fax: 
088-369867/369820/369821/369822 (P), 089-715717 (P), 088-252629 (F)
VIP Name: 
YB TUAN ARIFIN BIN ASGALI
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Ketua Menteri Pejabat Ketua Menteri Sabah Aras 29, Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah Jalan Sulaman, Teluk Likas 88400 KOTA KINABALU
Spouse Name: 
YBhg Puan Hamidah Binti Aman
Phone / Fax: 
088-369865/369820/369821/369822 (P), 088-217020 (F)
VIP Name: 
YB TUAN KENNY CHUA TECK HO
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Menteri Kewangan Kementerian Kewangan Negeri Aras 7, Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah (PPNS) Jalan Sulaman, Teluk Likas 88400 KOTA KINABALU
Spouse Name: 
YBhg Puan Jane May Molumbung
Phone / Fax: 
088-368335 (P),088-368000 (P), 088-211663 (F)
VIP Name: 
YB TUAN SARIFUDDIN BIN HATA
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Menteri Kewangan Kementerian Kewangan Negeri Aras 7, Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah (PPNS) Jalan Sulaman, Teluk Likas 88400 KOTA KINABALU
Spouse Name: 
YBhg Puan Hazlina Binti Ismail
Phone / Fax: 
088-368287 (P), 088-368000 (P), 088-223858 (F)
VIP Name: 
YB TUAN CHONG CHEN BIN
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Timbalan Ketua Menteri Menteri Perdagangan Dan Perindustrian Kementerian Perdagangan Dan Perindustrian Tingkat Bawah, 3-6, Wisma Kewangan Jalan Tunku Abdul Rahman 88593 KOTA KINABALU
Phone / Fax: 
088-264360/264361 (P),088-264716 (F)
VIP Name: 
YB TUAN AZHAR BIN DATUK HAJI MATUSSIN
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Timbalan Ketua Menteri Menteri Perdagangan Dan Perindustrian Kementerian Perdagangan Dan Perindustrian Tingkat Bawah,2, Wisma Kewangan Jalan Tunku Abdul Rahman 88593 KOTA KINABALU
Spouse Name: 
YBhg Puan Anita Mohd Shamin
Phone / Fax: 
088-252449/264360/264361 (P), 088-264867(F)
VIP Name: 
YB TUAN ASSAFFAL @ SAMSUL KAMAL P. ALIAN
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Timbalan Ketua Menteri/ Menteri Pelancongan, Kebudayaan Dan Alam Sekitar Kementerian Pelancongan, Kebudayaan Dan Alam Sekitar Tingkat 5, Blok A, Menara Sabah Bank Berhad Wisma Tun Fuad Stephens 88300 KOTA KINABALU
Spouse Name: 
YBhg Puan Sabariya Bt Tahir
Phone / Fax: 
088-253666/210848 (P), 088-223537 (F)
VIP Name: 
YB TUAN GEORGE HIEW VUN ZIN
Address: 
Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri Menteri Kerajaan Tempatan Dan Perumahan Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan Tingkat 16, Wisma Innoprise 88400 KOTA KINABALU
Spouse Name: 
YBhg. Puan Tracy Kong Sim Yee
Phone / Fax: 
088-328337/328000/430563 (P), 088-382172/383172 (F)
VIP Name: 
YB DATUK HAJI ABDUL MUIS BIN HAJI PICHO
Awards: 
P.G.D.K
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Menteri Pembanguan Infrastuktur Kementerian Pembangunan Infrastuktur Tingkat 7, Bangunan Kementerian Pembangunan Infrastuktur (KPI) Jalan Sembulan 88999 KOTA KINABALU.
Spouse Name: 
YBhg. Datin Hajah Hanawiah Paressa
Phone / Fax: 
088-255999 (P), 089-748001 (P), 088-239525 (F), 089-748001 (F)
VIP Name: 
YB PUAN NORAZLINAH BINTI ARIF
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Menteri Kesihatan Dan Kesejahteraan Rakyat Kementerian Kesihatan Dan Kesejahteraan Rakyat Tingkat 2, Blok B, Wisma Tun Fuad Stephens 88300 KOTA KINABALU.
Spouse Name: 
YBhg Encik Zuhairy Md.Tahir
Phone / Fax: 
088-256711/256797/256869 (P), 088-240823 (F)
VIP Name: 
YB TUAN DR. DAUD BIN YUSOF
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Menteri Pertanian Dan industri Makanan Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan Aras 7 & 8, Wisma Pertanian Sabah Jalan Tasik Luyang Off Jalan Maktab Gaya Beg Berkunci No.2049 88624 KOTA KINABALU.
Spouse Name: 
YBhg Puan Dg Rosnah Binti Ag.Sulaiman
Phone / Fax: 
088-283626/283654/283655 (P), 088-283632 (F)
VIP Name: 
YB TUAN MOHAMMAD BIN MOHAMARIN
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Menteri Pelajaran Dan inovasi Kementerian Pelajaran Dan Inovasi Tingkat 6, Bangunan Wisma Bandaraya Jalan Masjid Lama Beg Berkunci No.138 88000 KOTA KINABALU.
Spouse Name: 
YBhg Puan Haminah Binti Talip
Phone / Fax: 
088-234250/288325/288326 (P), 088-248916 (F)
VIP Name: 
YB PUAN JENIFER LASIMBANG
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Kementerian Pelajaran Dan Inovasi Tingkat 9, Bangunan Wisma Bandaraya Jalan Masjid Lama Beg Berkunci No.138 88000 KOTA KINABALU.
Spouse Name: 
YBhg Encik Ben Mansul
Phone / Fax: 
088-269095/288325/288326 (P), 088-258004 (F)
VIP Name: 
YB TUAN RASININ BIN KOUTIS @ KAUTIS
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah Jalan Sembulan Peti Surat No.11591 88817 KOTA KINABALU
Spouse Name: 
YBhg Puan Hildah Bte Geoffery
Phone / Fax: 
088-269010/223536/221432 (P), 088-223537 (F)
VIP Name: 
YB TUAN HAJI DUMI BIN HAJI PG MASDAL
Address: 
Pembantu Menteri kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah Jalan Sembulan, Peti Surat No. 11591 88817 KOTA KINABALU
Spouse Name: 
YBhg Puan hajah Lendungan Adiman
Phone / Fax: 
088-269010/223536/221432 (P), 088-223537 (F)
VIP Name: 
YB DATUK HAJI UDA BIN SULAI
Awards: 
P.G.D.K.
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Menteri Undang-Undang Dan hal Ehwal Anak Negeri Pejabat Menteri Undang-Undang Dan hal ehwal Anak Negeri Jabatan Ketua Menteri Aras 29, Blok A, Psat Pentadbiran Negeri Sabah Jalan Sulaman, Teluk Likas 88400 KOTA KINABALU.
Spouse Name: 
YBhg Datin Hajah Naimah Haji Saban
Phone / Fax: 
088-369870/369820/369821/369822 (P), 088-217010 (F)
VIP Name: 
YB PUAN JANNIE LASIMBANG
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Menteri Undang-Undang Dan Hal Ehwal Anak Negeri Pejabat Menteri Undang-Undang Dan Hal Ehwal Anak Negeri Jabatan Ketua Menteri Aras 29, Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah Jalan Sulaman, Teluk Likas 88400 KOTA KINABALU.
Spouse Name: 
YBhg Encik Sui Khar HLawnching
Phone / Fax: 
088-369870/369820/369821/369822 (P), 088-217010/726413 (F)
VIP Name: 
YB TUAN ARUNARNSIN BIN TAIB
Address: 
Pembantu Menteri Kepada Menteri Belia dan Sukan Kementerian Belia dan Sukan Tingkat 10 blok B Wisma MUIS 88999 KOTA KINABALU
Spouse Name: 
YBHG PUAN LAMINAH BINTI LOKMAN
Phone / Fax: 
088-287509/287555/287551/287566 (P), 088-237788(F)
VVIP / VIP Category: