Laman Web Rasmi Bahagian Istiadat & Protokol
Jabatan Ketua Menteri

Selamat Datang

 

 

Salam Sejahtera.

Selamat datang ke Portal Rasmi Bahagian Istiadat dan Protokol. Bahagian Istiadat dan Protokol (BIP) merupakan sebuah agensi di bawah Jabatan Ketua Menteri yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan serta menyelaras semua aspek pengendalian Majlis-Majlis Rasmi Kerajaan yang dikendalikan di Negeri Sabah untuk memastikan ianya berjalan dengan lancar dan licin mengikut peraturan atau amalan protokol yang betul.

Dalam melaksanakan tugas ini ianya memerlukan komitmen daripada semua warga BIP dan kerjasama semua Agensi/Institusi/Individu yang terlibat sesuai dengan Piagam Pelanggan Jabatan. Tugas BIP semakin mencabar ekoran beberapa perkembangan baru seperti pewujudan Agensi/Institusi baru serta jawatan-jawatan atau kedudukan baru yang memerlukan pengimbangan dari segi pemakaian Senarai Susunan Keutamaan Negeri yang sedang digunapakai kini.

Tambahan pula, kekerapan dan bilangan majlis semakin bertambah di mana ianya merupakan anjuran nasional mahupun antarabangsa. Dalam mengendali aspek protokol dalam hal ini memerlu bukan sahaja komitmen tetapi kemahiran, pengalaman dan pendedahan yang meluas agar segala layanan yang dikendalikan oleh BIP bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah adalah yang terbaik mungkin dan dapat memberi kepuasan hati semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya