Sistem Peperiksaan Baharu untuk Penjawat Awam Negeri Sabah

Sistem Peperiksaan Baharu untuk Penjawat Awam Negeri Sabah

Anda ada persoalan? Cari jawapan berkaitan:
Cuba kata kunci-kata kunci berikut: Cuti, Sakit, Kelayakan
Soalan-soalan berkaitan
Topik-topik berkaitan

Semua Perkhidmatan Cuti Rawatan Perumahan Pencen 
1. Kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Laman Web ini, JPANS adalah pemilik hak cipta semua susun atur, teks, imej, grafik, audio, video dan apa-apa perkara lain yang membawa kepada penciptaan/penghasilan Laman Web ini (“Bahan-bahan Hak Cipta“).

2. Tiada satupun Bahan-bahan Hak Cipta boleh diterbitkan semula, disalin atau diubahsuai secara keseluruhan atau sebahagiannya, dalam apa cara atau medium sekalipun tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada JPANS.

3. Kami menafikan sebarang liabiliti yang mungkin timbul yang berkaitan dengan Bahan-bahan Hak Cipta.

maps and flags 2Bahagian dan Unit Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

 

Direktorat

boss 1

Perkhidmatan

curriculum

Saraan

Group

Biasiswa

student 2

Pembangunan Organisasi

boss 2

Pengurusan Kompetensi

stats

Pentadbiran dan Kewangan

banker

Perkhidmatan Korporat

chatting

Unit ICT

line chart